top of page
u_icon rgb white_edited.png

Espen Frøisland

Senior Consultant

Espen is a talented Cand. Scient graduate from the University of Oslo, specializing in mechanics, numerical methods, and dynamics. He wrote his thesis on adhesive bonding between composite and steel materials. With over 20 years of experience as a consultant, equipment supplier, and employee in the client organization, Espen has developed special expertise in verification, documentation, and regulations for steel, aluminum, composite, and concrete structures. He is also certified for client organization, health, safety, and environment (SHA) coordination and building information modeling (BIM).

With Espen as your partner, you can be confident that the verification and documentation of your project will meet current regulations and standards. Espen has expert knowledge in fatigue from dynamic and thermal loads. He has solid expertise in material selection under demanding environmental conditions and broad experience in production, operation, and maintenance. With Espen's expertise, you can feel confident that your project will be delivered to the chosen standard.

Espen not only has a passion for his work but also for good food and drink, and enjoyable experiences. He has an interest in new technology and modern transportation. As a person, he is open, honest, and sociable.

Ask me about: 

  • Documentation

  • Material selection

  • Client management

  • HSE

  • BIM coordination

Han jobber metodisk og strukturert, individuelt og i team, og er vant til å lede og motivere teammedlemmer på tvers av fagdisipliner. Miralem har allsidig bakgrunn fra konstruksjon og utvikling i tverrfaglige miljøer, med vekt på helhetsløsninger, gjennomføring, koordinering, brukerinvolvering, oppfølging, generell materialkunnskap, produserbarhet, inspeksjon, konstruerte løsningers livsløp, universell utforming, ergonomi, servicevennlighet i kontrollerte miljøer og er flink til å identifisere og løse relevante behov. I et stadig mer komplekst og sammensatt samfunn benytter han seg av designmetoder som forstår og ser hvor det trengs innovative løsninger på utfordrende problemstillinger.

Miralem har sin formelle utdannelse fra et norsk universitet med god forståelse av hva begrepet skandinavisk design innebærer der materialbruk, designmetodikk og integrerte løsninger gir et helhetlig og solid inntrykk.

 

Han har konsekvent fått tilbakemeldinger på gode kommunikasjonsevner, positiv innstilling og snarrådighet. Vi er veldig glade for å ha Miralem her hos oss i Unstad. 

bottom of page